HİPER SMS

Hipersms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

0416 318 18 18

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 HİPER SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.